مستند فنی چیست و چگونه آنرا بنویسیم؟

در این مقاله به این میپردازیم که مستند فنی(Technical Document) چیست، مخاطبین آن چه کسانی هستند، انواع آن چیست و چارچوب کلی مستندات فنی چیست. همچنین به جزئیات سند SRS (Software Requirement Specification) میپردازیم. مستندات فنی یعنی چه؟ مستندات فنی(Technical Documentation)، همه چیز مربوط به محصول یا نرم افزار شما را توضیح می دهند. می […]

مستند فنی چیست و چگونه آنرا بنویسیم؟ بیشتر بخوانید »