شروع ورژن گذاری؛ 0.0.1

این اولین ورژن Jtimar-lite است که داکیومنت میشود و شروع اطلاع رسانی منظم ورژن ها. در این پست هدف کلی گویی و جمع بندی تا این نقطه ست، در changelog های ورژن های بعدی، جزئی تر و تخصصی تر اطلاعات را منتقل خواهیم کرد. نکات کلی ( قابلیت های اپلیکیشن تا این نقطه) [در ورژن …

شروع ورژن گذاری؛ 0.0.1 ادامه »